THÔNG TIN THÍ SINH
Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc

Kể từ ngày 15/06/2020 thí sinh không được đăng ký các ngành có tổ hợp môn có chứa môn "Vẽ mỹ thuật" và "Trang trí màu"

THÔNG TIN XÉT TUYỂN
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN VÀ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN
 
    
Tra cứu hồ sơ
Tra cứu hồ sơ 02838222748 Chat Facebook